Ügyvédi tevékenységek

- Jogi tanácsadás
- Okiratszerkesztés, -ellenjegyzés: közjogi (közigazgatás területét érintő) szerződések, adásvételi és egyéb vagyonjogi szerződések, alapító okiratok, családjogi szerződések, végrendeletek
- Cégképviseleti eljárások
- Büntetőeljárásban védelem ellátása
- Polgári peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, közigazgatási perképviselet

Az ügyvédi tevékenység díjazása függ az adott ügy jellegétől, természetétől, bonyolultságától. A szolgáltatásokról minden esetben megbízási szerződés készül, amelyben rögzítésre kerül az ügyféllel megállapodott megbízási díj is.