Ügyvédi tevékenységek

- Jogi tanácsadás
- Okiratszerkesztés, -ellenjegyzés: adásvételi és egyéb vagyonjogi szerződések, osztatlan közös tulajdonú termőföldeken tulajdonközösség megszüntetése (bekebelezés), földügyek intézése, alapító okiratok, családjogi szerződések, végrendeletek, közjogi (közigazgatás területét érintő) szerződések
- Cégképviseleti eljárások
- Büntetőeljárásban védelem ellátása
- Polgári peres eljárásokban jogi képviselet ellátása, közigazgatási perképviselet

Az ügyvédi tevékenység díjazása függ az adott ügy jellegétől, természetétől, bonyolultságától. A szolgáltatásokról minden esetben megbízási szerződés készül, amelyben rögzítésre kerül az ügyféllel megállapodott megbízási díj is.